Latest News

Seminar Neurology and Neurosurgery

Seminar and Workshop on Neurology and Neurosurgery for Vets dijalankan pada 28-29 August 2017

Basic Surgical Skills

Basic Surgical Skills kerjasama dengan syarikat B Braun yang akan dijalankan pada 21-23 August 2017

Arthroplasty Workshop

  Arthroplasty Workshop (Zimmer Biomet Institute) akan berlangsung pada 28-30 July 2017    

AVF Workshop

AVF Workshop akan dijalankan pada 19-21 July 2017 yangmelibatkan  makmal tingkat 4 ASSC