Galeri Video

EXPERT @ UKM

Prof. Dato’ Dr. Raymond Azman Ali
Dekan Fakulti Perubatan dan Pengarah HCTM PPUKM

Breakthrough in Skin Tissue Engineering

Prof Dr Ruszymah Hj Idrus
Pusat Kejuruteraan Tisu

Doktor Pakar PPUKM Cipta Brim Binder

Prof. Madya Dr. Ismail Mohd Saiboon
Jabatan Perubatan Kecemasan

 

Vitamin E Tocotrienol from Palm Oil Can Reverse Osteoporosis

Prof. Dr. Ima Nirwana Soelaiman
Timbalan Dekan (Penyelidikan dan Inovasi)

' .