Sebutharga Membekal, Menghantar dan Memasang Pengkabelan Rangkaian Di Pusat Perubatan UKM

Adalah dimaklumkan Jabatan Teknologi Maklumat PPUKM menawarkan kerja-kerja pembekalan peralatan/perkhidmatan seperti yang dinyatakan dalam Maklumat pembekalan di bawah. Semua pembekal yang berminat adalah dipelawa untuk menyertai dengan mengemukakan sebutharga (quotation) ditujukan kepada:

 

En. Mohamad Nazeri

Unit Rangkaian dan Komunikasi

Jabatan Teknologi Maklumat

Pusat Perubatan UKM

 

Sebutharga hendaklah dikemukakan dalam format pdf dan hendaklah dihantar melalui email ke urk.quot@ppukm.ukm.edu.my selewat-lewatnya pada 27 Januari, 2017. Untuk keterangan lanjut sila hubungi talian 03 9145 6344.

 

* Sila ambil perhatian bahawa tempoh sah laku sebutharga yang dikemukakan hendaklah tidak kurang daripada 3 bulan dari tarikh dokumen sebutharga. Kegagalan mematuhi syarat ini akan memungkinkan sebutharga anda tidak dipertimbangkan.

 Maklumat Pembekalan

cabling ppukm