Language

Bahasa / Languages

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Perubatan UKM

Berita Terkini | Lagi Berita

button_tabungbutton_libutton_muziumbutton_alumni

Popular Tag

PENYELIDIKAN

tahniah_10.17 Dr.chin
Tahniah kepada Dr Chin Kok Yong dari Jabatan Farmakologi, Pusat Perubatan UKM atas kemenangan beliau sebagai Young Investigator Award (Basic Science) dalam persidangan "The 5th Scientific Meeting of Asian Federation of Osteoporosis Societies 2017" (AFOS 2017).  Baca selanjutnya.