Language

Bahasa / Languages

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Hospital Canselor Tuanku Muhriz

Ahli Majlis HUKM 2016/2017

Pengerusi:

YBHG. TAN SRI DATO SERI DR. IBRAHIM SAAD

Ahli-Ahli:

Setiausaha:

YBHG. TUAN HJ. ABD RAZAK HUSIN
Setiausaha / Pendaftar / Pengarah Eksekutif Pentadbiran