Pengurusan Fakulti Perubatan UKM

PROF. DR ZALEHA ABDULLAH MAHDY
Dekan Fakulti Perubatan UKM

 

PROF. DR. AHMAD NAZRUN SHUID
Timbalan Dekan (Penyelidikan dan Inovasi)

 

PROF. DR. ROSLINA ABD. MANAP
Timbalan Dekan (Prasiswazah)

 

PROF.DR. ISMAIL BIN MOHD. SAIBOON
Timbalan Dekan (Siswazah)

 

Prof. Dr. Sharifa Ezat Wan Puteh

PROF. DR. SHARIFA EZAT WAN PUTEH
Timbalan Dekan (Jaringan dan Penjanaan)

 

PROF. MADYA DR. ISA NAINA MOHAMED
Penolong Dekan (Siswa dan Alumni)

 

PROF. DR. NORZANA ABD. GHAFAR
Penolong Dekan (Keushawanan & Kreativiti)

 

PROF. DR. HARLINA HALIZA SIRAJ
Penolong Dekan (Pengajaran dan Citra)

 

PROF. DR. ZALEHA MD. ISA
Penolong Dekan (Kualiti dan Strategi)