Ahli-ahli Mesyuarat Pengurusan PPUKM

PROF. DR ZALEHA ABDULLAH MAHDY
Dekan Fakulti Perubatan PPUKM

 

PROF. DR. AHMAD NAZRUN SHUID
Timbalan Dekan (Siswazah dan Hubungan Antarabangsa)

 

PROF. DR. ROSLINA ABD. MANAP
Timbalan Dekan (Prasiswazah dan Alumni)

 

PROF. DR. IMA NIRWANA SOELAIMAN
Timbalan Dekan (Penyelidikan dan Inovasi)

 

PROF.DR. ISMAIL BIN MOHD. SAIBOON
Timbalan Dekan/Timbalan Pengarah (Perkhidmatan Klinikal dan Sumber Manusia)

 

PROF. DR. SABARUL AFIAN MOKHTAR
Timbalan Dekan/Timbalan Pengarah (Pembangunan)

 

Encik Adli Muhammad

ADLI MUHAMMAD
Ketua Pegawai Operasi

 

DR. ABDUL RASHID ABDUL KADER
Ketua Jabatan Kualiti

 

NORINI MOHAMAD
Ketua Jabatan Kewangan

 

Prof. Dr. Sharifa Ezat Wan Puteh

PROF. DR. SHARIFA EZAT WAN PUTEH
Ketua Hal Ehwal Jaringan Industri dan Masyarakat

 

PROF. MADYA DR. ISA NAINA MOHAMED
Ketua Hal Ehwal Siswa dan Alumni

 

PROF. DR. ROHAIZAK MUHAMMAD
Timbalan Pengarah II, Pusat Islam UKM

 

MOHD MARZUKI ABDUL RASHID
Pengurus Kanan (Pentadbiran)
Setiausaha

' .