Language

Bahasa / Languages

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Perubatan UKM

Ceramah Agama – AQSA DI HATIKU

  • Thu, 23/11/2017
  • 02:30 PM - 04:30 PM
  • Dewan Kuliah Utama (Henderson), Tingkat 5, Blok Pemdidikan PPUKM

39f38db4-4959-4ab1-a173-b6bb6e636437