Language

Bahasa / Languages

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Hospital Canselor Tuanku Muhriz

Majlis Perasmian Pelancaran Mesin Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) Terkecil Di Dunia, Air Mini oleh Syarikat Easmed Sdn. Bhd. dengan Kerjasama Pusat Perubatan UKM

  • Thu, 07/12/2017
  • 10:00 AM - 
  • Lobi Utama, Blok Klinikal, HCTM, PPUKM