PENOLONG-PENOLONG DEKAN


Penolong Dekan
Keusahawanan & Kreativiti
Profesor Dr. Norzana Abd. Ghafar

Penolong Dekan
Kualiti & Strategi
Profesor Dr. Zaleha Md. Isa

Penolong Dekan
Pengajaran Dan Citra
Profesor Dr. Tong Seng Fah


Penolong Dekan
Siswa & Alumni
Profesor Madya Dr. Isa Naina Mohamed

Penolong Dekan Klinikal
Dr. Muhamad Maaya