Doktor Pakar (Klinikal)

Doktor Pakar (Klinikal)

SARJANA KEPAKARAN (KLINIKAL) 
1. Doktor Pakar Anestesiologi & Rawatan Kritikal10. Doktor Pakar Patologi (Mikrobiologi Perubatan)
2. Doktor Pakar Obstetrik & Ginekologi11. Doktor Pakar Pediatrik
3. Doktor Pakar Oftalmologi12. Doktor Pakar Perubatan Dalaman
4. Doktor Pakar Ortopedik & Traumatologi13. Doktor Pakar Perubatan Kecemasan
5. Doktor Pakar Otorinolaringologi (Surgeri Kepala & Leher)14. Doktor Pakar Perubatan Keluarga
6. Doktor Pakar Patologi (Anatomik)15. Doktor Pakar Psikiatri
7. Doktor Pakar Patologi (Patologi Forensik)16. Doktor Pakar Radiologi
8. Doktor Pakar Patologi (Hematologi)17. Doktor Pakar Surgeri Am
9. Doktor Pakar Patologi (Patologi Kimia)18. Doktor Pakar Surgeri (Pediatrik)
Jenis Pengajian : Kerja Kursus dan Praktikum / Kerja Klinikal Serta Kajian Kes Dan / Atau Penyelidikan
Tempoh Pengajian : Sepenuh Masa : 8 Semester
Kemasukan : Jun / Disember
SYARAT-SYARAT UMUM
1. Ijazah asas perubatan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia atau M.D., M.B.B.S., M.B. Ch; yang diiktiraf oleh Senat.
2. Ijazah yang pertama mesti daripada universiti & pendaftaran yang diiktiraf dengan Majlis Perubatan Malaysia.
2. Ijazah yang pertama mesti daripada universiti & pendaftaran yang diiktiraf dengan Majlis Perubatan Malaysia.
4. Pengalaman klinikal sekurang-kurangnya 2 tahun selepas ijazah perubatan asas.*Menjalani latihan klinikal (minimum 3 bulan) di Fakulti Perubatan, Universiti Kebangsaan Malaysia dengan prestasi yang baik.* (Bagi pelajar bukan warganegara – tertakluk kepada syarat-syarat kemasukan lain.
Sample Description