Ijazah Doktor Perubatan

Kursus perubatan dijalankan selama 5 tahun. 2 tahun pertama merupakan peringkat pra-klinikal sementara tahun-tahun ketiga, keempat dan terakhir adalah peringkat klinikal akhir.

Sesi pertama merupakan kurikulum integrasi berdasarkan system-organ. Kelakukan manusia dan etika, kaedah pertanyaan dan pemikiran kritikal adalah sebahagian daripada matapelajaran. Penyelesaian masalah dan strategi pembelajaran berdikari adalah ditekankan.

Fasa Pertama junior clerkship menekankan penerimaan kemahiran-kemahiran asas klinikal. Fasa kedua memfokus kepada penggunaan kemahiran klinikal asas ke atas perkara-perkara klinikal. Fasa ketiga atau senior clerkship merupakan penggabungan kemahiran klinikal asas dan pakar yang mana pelajar akan bertanggungjawab bagi beberapa aspek rawatan pesakit di bawah seliaan mereka.

Kesihatan masyarakat yang menekankan kesihatan luar bandar diajar di dalam program lima tahun tersebut. Selain daripada penempatan kesihatan luar bandar selama lapan minggu dan penempatan lapan minggu lagi di hospital daerah untuk menekankan rawatan primer, pelajar juga digalakkan untuk memilih projek masyarakat bagi penempatan elektif selama lima minggu.

STRUKTUR KURSUS

Tahun 1
Semester I
FFFF1113 Cellular Biomolecules
FFFF1213 Tissues of Body
FFFF1333 Membranes & Receptor
FFFF1412 Metabolism
FFFF1813 Personal & Professional Advancement IA

Semester II
FFFF1312 Human Genetics
FFFF1244 Infection & Immunity
FFFF1223 Mechanisms of Diseases
FFFF1424 Musculoskeletal System
FFFF1521 Clinical Science IB
FFFF1622 Medicine & Society I
FFFF1822 Personal & Profesional Advancement 1B

Tahun 2
Semester I
FFFF2113 Blood & Lymph
FFFF2214 Cardiovascular System
FFFF2313 Respiratory System
FFFF2433 Urinary System
FFFF2511 Clinical Science IIA
FFFF2613 Medicine & Society II
FFFF2812 Personal &Professional Advancement IIA

Semester II
FFFF2125 Gastrointestinal & Hepatobiliary System
FFFF2242 Endocrine System
FFFF2325 Neuro Sciences
FFFF2443 Reproductive System
FFFF2522 Clinical Science IIB
FFFF2822 Personal & Professional Advancement (PPA) IIB

Tahun 3

FFFF3119 Internal Medicine I
FFFF3129 Surgery I
FFFF3618 Medicine & Society III
FFFF3816 Personal & Professional Advancement (PPA) III
FFFF3115 Family Medicine
FFFF3512 Radiology I

Tahun 4

Semester I + II

FFFF 4118 Psychiatry
FFFF 4127 Paediatrics I
FFFF 4212 Orl-Hns
FFFF 4229 Orthopaedics
FFFF 4322 Ophtalmology
FFFF 4422 Anaesthesiology
FFFF 4823 Personal & Professional Advancement (Ppa) IV
FFFF 4812 Special Study Module I
FFFF 4822 Special Study Module II
FFFF 4911 Forensic Pathology I
FFFF 4921 Forensic Pathology II
FFFF 4618 Obstetrics & Gynaecology II
FFFF 4622 Radiology II

Tahun 5

FFFF5522 Family Medicine
FFFF5119 Surgery II
FFFF5212 Emergency Medicine
FFFF5227 Paediatrics II
FFFF5329 Internal Medicine II
FFFF5419 Obstetrics & Gynaecology II
FFFF5823 Personal & Professional Advancement (PPA) V
FFFF5816 Special Study Module III (Data Collection,Analysis & Report Writing)
FFFF5911 Forensic Pathology III

Elektif

FFFF3922 Elective Posting

CITRA UKM

Tahun 1

Semester I
LMCW2173 Hubungan Etnik
LMCE1012 Academic Communication I
LMCE1022 Academic Communication II

Semester II
LMCE2042 Workplace Communication III

Tahun 2
Semester I
LMCW2163 Tamadun Islam & Tamadun Asia

Semester II
LMCE3031 Professional Written Communication

*LMCW2922 Kemahiran Insaniah (Kursus ini boleh diambil pada mana-mana semester dalam tempoh pengajian Tahun 1 hingga Tahun 2)

 

SYARAT KEMASUKAN

Sila KLIK untuk melihat syarat-syarat kemasukan

 

YURAN PENGAJIAN

 

MAKLUMAT BERHUBUNG

Tahun 1 – Puan Roziana Arshad (03-9145 8768)

Tahun 2 – Encik Muhammad Firdaus Abdul Kadir (03-9145 8768)

Tahun 3 – Puan Intan Baizura Rosli (03-9145 5030)

Tahun 4 – Puan Munirah Mohd Arif (03-9145 5031)

Tahun 5 – Puan Khairunissa Isa (03-9145 5031)