Kejuteraan Tisu

  1. Confocal Laser Scanning Microscope
Fungsi: Pemantauan sel sehingga berskala nano/mikro. Mikroskop ini digunakan untuk memantau aktiviti sel secara ‘real-time’ atau yang telah diwarnakan, selain menunjukkan perbezaan sel. Kadar Caj Perkhidmatan
Kadar Caj (RM) Dalaman-UKM Kadar Caj (RM) Luaran-Kerajaan Kadar Caj (RM) Luaran-Swasta Kadar Caj Kakitangan
A: 126/j A: 151/j A: 151/j  
B: 45/j B: 54/j B: 54/j Tiada
C: 39/j C: 47/j C:47/j  

Pegawai Bertanggungjawab Dr Shiplu / Mohd Amri

2. Live Cell Imaging System

3. Micro-CT Imaging System

4. EXACT Cutting System

5. Flowcytometer System

Fungsi: Mesin flowcyto digunakan dalam penyelidikan dan servis bagi menganalisis ciri-ciri fizikal dan kimia sel Kadar Caj Perkhidmatan
Kadar Caj (RM) Dalaman-UKM Kadar Caj (RM) Luaran-Kerajaan Kadar Caj (RM) Luaran-Swasta Kadar Caj Kakitangan
75/j 90/j 90/j tiada
Pegawai Bertanggungjawab Dr. Angela / Wanda

6. Freeze Dryer

7. Sistem Biobubble

Fungsi: Ruang penyimpanan/pemantauan haiwan kajian berzaiz tikus dan arnab. Kebersihan udara ruangan ini dijaga dengan sokongan sistem pengudaraan yang diselenggara secara berkala Kadar Caj Perkhidmatan
Kadar Caj (RM) Dalaman-UKM Kadar Caj (RM) Luaran-Kerajaan Kadar Caj (RM) Luaran-Swasta Kadar Caj Kakitangan
A: 33/j A: 40/j A: 40/j  
B: 35/j B: 40/j B: 40/j Tiada
C: 19/j C: 22/j C: 22/j  

Pegawai Bertanggungjawab Dr. Nadiah / Mohd Asyraf