Mikrobiologi Dan Imunologi

1. Nama Alat : Biospectrometer Fluorescence

Model : EPPENDORF

Jenama : EPPENDORF

Fungsi : Peralatan ini  digunakan untuk mengukur kepekatan  protein atau DNA samada menggunakan teknik floresen, uv dalam sampel dalam volume yang sikit.

2. Nama Alat : Centrifudge Refrigerated

Model : 5810R

Jenama : EPPENDORF

Fungsi : Peralatan ini adalah untuk mengempar spesimen dalam keadaan sejuk.

3. Nama Alat : Chemiluminescence Reader

Model : PROMEGA E/USA

Jenama : PROMEGA E

Fungsi : Peralatan digunakan untuk menentukan bacaan samada dalam bentuk luminescence, absorbance, dan fluorescence  dalam  tindakbalas antigen dan antibodi.

4. Nama Alat : ELISA System

Model : 17350

Jenama : HUMAN

Fungsi : Peralatan ini digunakan untuk menjalankan ujian pengesanan antigen atau antobodi dengan menggunakan teknik ELISA secara automatik.

Kadar Caj  (RM) Dalaman-UKM Kadar Caj (RM) Luaran- Kerajaan Kadar Caj (RM) Luaran – Swasta Caj Kakitangan Lokasi  Pegawai Bertanggungjawab
20.00 20.00 40.00 NA General 1 Cik Suhada
70.00 70.00 140.00 NA Tisu kultur Pn Shaliawani
30.00 30.00 60.00 NA Imunologi En Jaya
150.00 150.00 300.00 NA Imunologi En Jaya