Lawatan Kerja Penandarasan dari Universiti Malaysia Sabah

Oleh: Shamsulizmi Asmawi
Photo: Shamsulizmi Asmawi

01 Oktober 2019, Selasa – Bilik Mesyuarat Sukmaria telah dipilih untuk lawatan kerja Penandarasan dan telah diketuai oleh Dekan Fakulti Perubatan UKM, Profesor Dr. Raja Affendi Raja Ali beserta Ahli Pengurusan tertinggi Fakulti Perubatan UKM. Delekasi dari Universiti Malaysia Sabah telah diketuai oleh Profesor Dr. Mohammad Saffree Jeffree, Dekan Fakulti Perubatan Dan Sains Kesihatan UMS. Turut serta dari Universiti Malaysia Sabah adalah seperti berikut:

   • Prof. Madya Dr. Mohd Firdaus Mohd Hayati – Timbalan Dekan (Pascasiswazah & Penyelidikan)
   • Prof. Madya Dr. Fairrul Masnah @ Kadir – Timbalan Dekan (Akademik & Antarabangsa)
   • Prof. Dr. Shahril Yusof – Pensyarah, Fakulti Perubatan & Sains Kesihatan, UMS
   • En. Masri Bin Judah – Timbalan Pendaftar Kanan, Bahagian Sumber Manusia UMS
   • En Hasmi Hashim – Timbalan Pendaftar, Fakulti Perubatan & Sains Kesihatan, UMS