TAHNIAH PROFESOR DR. FARIDAH MOHD NOOR

Tahniah kepada Profesor Dr. Faridah Mohd Noor dari Jabatan Patologi, Fakulti Perubatan yang telah dinaikkan pangkat Profesor Gred Khas C yang mula berkuatkuasa pada 22 Februari 2019 hari Jumaat.