Sarjana Lanjutan

Sarjana Lanjutan Dermatologi
Jenis Pengajian : Kerja Kursus dan Praktikum / Kerja Klinikal Serta Kajian Kes Dan / Atau Penyelidikan
Tempoh Pengajian : Sepenuh Masa : 6
Kemasukan : Jun / Disember
Syarat-syarat Umum
1. Ijazah asas perubatan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia atau M.D., M.B.B.S., M.B. Ch; yang diiktiraf oleh Senat.
2. Ijazah yang pertama mesti daripada universiti & pendaftaran yang diiktiraf dengan Majlis Perubatan Malaysia.
3. Surat sokongan kewangan pemohon mestilah disertakan (i.e. Affidavit penaja atau surat pengesahan penjamin). Pemohon antarabangsa dan semua pemohon yang dibiayai sendiri perlu menyertakan surat pengesahan kemampuan pembiayaan, jaminan kewangan dari bank atau institusi kewangan yang sah.
4. Pengalaman klinikal sekurang-kurangnya 2 tahun selepas ijazah perubatan asas.*Menjalani latihan klinikal (minimum 3 bulan) di Fakulti Perubatan, Universiti Kebangsaan Malaysia dengan prestasi yang baik.* (Bagi pelajar bukan warganegara – tertakluk kepada syarat-syarat kemasukan lain.