Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Perubatan

Sekretariat Pentadbiran

DR. ROSMA AYU BINTI HARUN

Ketua Pentadbiran Fakulti Perubatan


AHMAD BUKHARI BIN A LATIB

Bidang Tugas

 • Menguruskan Fail & Fail PER Fakulti Perubatan
 • Urusetia sesi perjumpan Dekan di setiap Jabatan & Unit di bawah FPER
 • Kawal selia dan pemantauan kakitangan pentadbiran di bawah Pejabat Dekan

ENCIK SHAMSULIZMI BIN ASMAWI

Bidang Tugas

 • Urusan Peperiksaan Fakulti Perubatan
 • Menguruskan Iventori Pejabat Dekan
 • Web Master Fakulti Perubatan
 • Menguruskan Permohonan Ruang Peperiksaan

PUAN SITI SHAHADA BINTI SHAHMAN

Bidang Tugas

Setiausaha Dekan Fakulti Perubatan


PUAN AINUL JAMILAH BINTI ZAKARIA

Bidang Tugas

Setiusaha Penolong Dekan Fakulti Perubatan


ENCIK MOHD RAZALI BIN ADON

Bidang Tugas

 • Kenaikan Pangkat Akademik
 •  Aset Pejabat Dekan
 • Ruang Bangunan Praklinikal
 • Prasarana Pejabat Dekan
 • Pemantauan Kakitangan Pejabat Dekan

CIK AIDA NURAHMI BIN ISMAIL

Bidang Tugas

 • Menguruskan Kewangan Fakulti Perubatan

PUAN ROSLINA BINTI A. HAMID

Bidang Tugas

 • Pelantikan Staf Akademik Gred Ds45-Ds53 Du51p, Du51-53
 • Lantikan Khas Prof Adjung Dan Prof Pelawat
 • Pembaharuan Semula Selepas Bersara (Akademik)
 • Peletakan Jawatan Kakitangan Akademik
 • Persaraan Kakitangan Akademik
 • Pengesahan Dalam Perkhidmatan (Akademik)
 • Cuti Belajar Dan Cuti Sabatikal
 • Syarahan Perdana

ENCIK MOHD AMIDI BIN AWANG

Bidang Tugas

 • Surat Jaminan (Gl)
 • Surat Pengesahan Majikan
 • Perkhidmatan Cuti Kakitangan
 • Tuntutan Kerja Lebih Masa
 • Tuntutan Rawatan Perubatan
 • Urusan Perjawatan Kakitangan Bukan Akademik

PUAN AIDA AZWEEN BIN ABD RAHMAN

Bidang Tugas

 • Menguruskan Kualiti Fakulti Perubatan
 • Akreditasi Program Prasiswazah & Siswazah
 • Audit Kendiri
 • Pengurusan Risiko Fakulti Perubatan
 • Jawatankuasa Keselamatan
 • Kesihatan & Pekerjaan Fakulti Perubatan
 • COPPA
 • Swa
 • Akreditasi COPIA Menguruskan Permohonan Untuk Melakukan Kerja Luar & Praktis UKMSC

PUAN NUR SHAERA BINTI NORAZALLI

Bidang Tugas

 • Mesyuarat Pengurusan Fakulti Perubatan
 • Mesyuarat Fakulti Perubatan
 • Mesyuarat Ketua-Ketua Jabatan
 • Sistem Penilaian Prestasi Universiti (Sppu) Fakulti Perubatan

PUAN NURUL ASMIDAR BINTI NOROZI

Bidang Tugas

 • Membantu Persatuan Pelajar Prasiswazah Melaksanakan Program Persatuan
 • Setiusaha Penolong Dekan Hal Ehwal Siswa & Alumni (HESA)
 • Menguruskan Hal-Hal Berkaitan Bantuan Kewangan Kebajikan HESA
 • Mengumpul Data Pelajar Baru Dan Alumni Fakulti Perubatan

ENCIK MOHD FITRI BIN BAHARIN

Menguruskan percetakan
Menghantar surat


ENCIK AHMAD ZAIRUL HAFIZZAT BIN OMAR

Bidang Tugas

 • Kaunter
 • Menguruskan Inventori Pejabat Dekan
 • Web Master

PUAN MUSILAWATI MUHAJIR (UNIT DATA)

Bidang Tugas

Pegawai risiko pengajaran dan penyelidikan
Setiausaha jawatankuasa keselamatan dan kesihatan pekerjaan
Pengumpulan data berkaitan myra


PUAN AFIQAH ABDUL RAZAK (Unit Data)

Bidang Tugas

MYRA kelulusan akademik pensyarah
anugerah MYRA
pengiktirafan/lantikan MYRA
Data sekreteriat pentadbiran
Keselamatan dan kesihatan pekerjaan fakulti perubatan


MOHD AFFIQ BIN MOHD OTHMAN (Unit Data)

Bidang Tugas

Mengumpul dan menguruskan data
Data Sekretariat Pentadbiran Fakulti
Data Pengajian Siswazah
Data Pengajian Prasiswazah
Data Jaringan dan Janaan.


ENCIK MUHAMMAD KHAIDIR HASHIM (Unit Latihan)


ENCIK RAZIF ADLI ROSLI (Unit Latihan)