Hubungi Kami


Pusat Antarabangsa Casemix dan Pengekodan Klinikal (ITCC)
Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia
Tingkat 5
Blok Asrama Jururawat
Jalan Yaakob Latiff
Bandar Tun Razak
56000 Cheras
Kuala Lumpur
Malaysia

casemix@ppukm.ukm.edu.my
+603 9145 6988
+603 9145 6685