Perkhidmatan

LATIHAN YANG DISEDIAKAN


Latihan Peringkat Persijilan:

  1. Clinical Coding in Casemix
  2. Clinical Costing in Casemix
  3. Introduction to Casemix System
  4. Clinical Pathways in Healthcare
  5. Efficiency in Healthcare
  6. Healthcare Management Information System (HMIS) in Healthcare

Latihan Peringkat Diploma:

Diploma in Health Informatics and Casemix Management – in collaboration with KPJ University College (KPJUC)

Latihan Peringkat Post-Graduate:

PhD (Ekonomi Kesihatan)