Workshop Casemix Data Analysis Part 1

2017-11-14 17.14.15

Pusat Antarabangsa Casemix Dan Pengekodan Klinikal (ITCC)  telah mengadakan workshop Data Analysis Part 1 selama 2 hari iaitu pada 13 dan 14 November 2017 di Bilik Makmal Komputer Casemix, Kompleks Pendidikan Perubatan Canselor Tuanku Ja’afar, Pusat Perubatan UKM, Cheras, Kuala Lumpur,

Peserta terdiri daripada daripada KKM, KPJ, UPM & HCTM seramai 16 orang dan  Prof Madya Dr. Amrizal Muhammad Nur  selaku penceramah.

1