Casemix System Management I (HIS-CM 313) (Cohort 4 Module 4)

1 3

Pusat Antarabangsa Casemix Dan Pengekodan Klinikal (ITCC)  telah menerima Pelajar Diploma dari Putri Nursing College (KPJ College) seramai 23 orang untuk belajar Casemix System Management I (HIS-CM 313) (Cohort 4 Module 4) . Pada 2 sehingga 6 Oktober 2017 di Bilik Makmal Komputer Casemix, Kompleks Pendidikan Perubatan Canselor Tuanku Ja’afar, Pusat Perubatan UKM, Cheras, Kuala Lumpur. Terdapat seramai 4 orang peceramah iaitu Prof Madya Dr Amrizal Muhammad Nur, Prof. Madya Dr. Aniza Ismail,  Prof. Madya Dr. Azimatun Noor dan Pn Norhaty Hassan.

3