Disease & Procedure Coding in Casemix System I (HIS-DC 213 & HIS-PC 213 ) (Cohort 5 Module 2)

2 1

Pusat Antarabangsa Casemix Dan Pengekodan Klinikal (ITCC)  telah menerima Pelajar Diploma dari Putri Nursing College (KPJ College) seramai 11 orang untuk belajar Disease & Procedure Coding in Casemix System I (HIS-DC 213 & HIS-PC 213 ) (Cohort 5 Module 2) . Pada 11 sehingga 30 september 2017 di Bilik Makmal Komputer Casemix, Kompleks Pendidikan Perubatan Canselor Tuanku Ja’afar, Pusat Perubatan UKM, Cheras, Kuala Lumpur. Terdapat seramai 3 orang peceramah iaitu Prof Madya Dr Amrizal Muhammad Nur, Prof. Madya Dr. Aniza Ismail, dan Prof. Madya Dr. Azimatun Noor .

4