UKM INTEGRATED HEALTHCARE INTERNSHIP & CAREER DAY 2017 (IHICD 2017)

1

Tujuan program ini diadakan adalah untuk membantu para pelajar dan graduan terutamanya siswazah dari Fakulti Perubatan/Pergigian/Farmasi dan Sains Kesihatan. Memberi latihan dan pengalaman kerja sementara persediaan  untuk mendapatkan peluang pekerjaan tetap atau meneruskan pengajian mereka yang telah dijalankan pada 3 Oktober 2017 di Dewan Tun Syed Nasir Hall(KTSN), UKM Kl campus.

Dengan harapan dapat:-

  1. Memberi peluang dan pengalaman kerja berkenaan Pengekodan Klinikal kepada dua (2) graduan yang sesuai.
  2. Graduan tersebut dibenarkan untuk menyertai aktiviti/latihan/bengkel yang dijalankan di ITCC sepanjang tempoh latihan tersebut iaitu 6 bulan.

gambar 3