Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Antarabangsa Casemix dan Pengekodan Klinikal

KAKITANGAN ITCC

Prof Madya Dr Azimatun Noor Aizuddin


Prof Madya Dr Amrizal Muhammad Nur


Dr. Roszita Ibrahim


Pn. Siti Hajarni Isahak


En. Rosman Mat Rashid


Pn. Norbaizura Isa


Pn. Wan Norhaslizal Wan Hamad


Pn. Wan Nor Suzaida Wan Suhaimi


Pn. Nor Izzati Majid


Pn. Siti Nur Aishah Mohd Nasir


Pn. Rosliani Mohd. salih