Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Antarabangsa Casemix dan Pengekodan Klinikal

PERUNDING CASEMIX

Prof Madya Dr Azimatun Noor Aizuddin


Prof Madya Dr Amrizal Muhammad Nur


Prof Dato’ Dr Syed Mohamed Aljunid Syed Junid


Prof Dr Saperi Sulong


Prof Dr Mohd Rizal Abdul Manaf


Prof Madya Dr Aniza Ismail


Dr Zulkefli Mansor


En Syed Mohamad Hamzah Al-Junid Syed Abdul Rahman


En Syed Abdul Mutalib Al Junid Syed Abdul Rahman


Pn Siti Athirah Zafirah Abdul Rashid