Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Jabatan Maklumat Kesihatan

Berita Terkini | Lagi Berita

Audit

URUSAN KAUNTER

Isnin hingga Khamis
8:00 pagi - 1:00 tghari
2:00 petang - 5:00 petang

Jumaat
8:00 pagi - 12:15 tghari
2:45 petang - 5:00 petang

Kes Kecemasan
(Dirujuk dari Jabatan Kecemasan)

24 Jam

Senarai Acara

Lagi Acara

Translate »