STATISTIK HCTM 1997 – 2016

MAKLUMAT STATISTIK DI HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ

DATA PESAKIT DALAM DARI TAHUN 1997 SEHINGGA TAHUN 2016

TAHUN

JUMLAH
KEMASUKAN

JUMLAH PESAKIT
KELUAR WAD

JUMLAH
KATIL

PERATUS KATIL
DIGUNAKAN (BOR)

PURATA MASA TINGGAL
[HARI] (ALOS)

1997

2517

2356

168

44.8

7.66

1998

22208

22123

438

74.9

5.46

1999

29439

28889

648

69.3

5.65

2000

34677

33781

761

63.7

5.39

2001

35469

34507

797

63.7

5.39

2002

35348

34962

822

65.6

5.6

2003

35596

35429

834

66.6

5.74

2004

36536

36543

831

65.3

5.43

2005

35857

36008

852

63.9

5.39

2006

36188

36200

877

61.0

5.4

2007

35801

35946

875

62.2

5.52

2008

36181

35840

872

63.9

5.69

2009

37056

36972

888

61.7

5.43

2010

36616

36698

879

62.1

5.45

2011

35171

35303

827*

64.2

5.5

2012

34473

34207

837*

62.0

5.5

2013

35263

35115

845

64.4

5.6

2014

35837

35535

848

64.9

5.6

2015

37190

38316

860

63.3

5.1

2016

39094

38625

867

62.0

5.0

*Wad Khas Dikeluarkan daripada Bancian

DATA KEDATANGAN PESAKIT LUAR,  KELAHIRAN DAN PEMBEDAHAN DARI TAHUN 1997 SEHINGGA TAHUN 2016

TAHUN

JUMLAH
KEDATANGAN
PESAKIT LUAR

JUMLAH
KELAHIRAN

JUMLAH
PEMBEDAHAN

1997

49206

 426

1998

180107

 7242

1999

239472

4962

9080

2000

280967

5091

11985

2001

298360

4703

11878

2002

335323

4940

12239

2003

346344

5491

13645

2004

364008

6360

14183

2005

348807

6747

14349

2006

360488

6667

12077

2007

349637

6958

11602

2008

359365

6595

11043

2009

405174

6618

10435

2010

403699

6455

11400

2011

384496*

6654

12857

2012

501086

5782

14149

2013

543399

5686

14119

2014

530910

6026

13831

2015

547117

6132

14801

2016

553400

5559

14211

* Klinik Khas Dikeluarkan daripada Bancian

MAKLUMAT TERPERINCI MENGENAI STATISTIK DI HOSPITAL UKM TAHUN 2012 HINGGA TAHUN 2015

DOWNLOAD

LAPORAN TERPERINCI TAHUN 2012 (PDF FORMAT)

LAPORAN TERPERINCI TAHUN 2013 (PDF FORMAT)

LAPORAN TERPERINCI TAHUN 2014 (PDF FORMAT)

LAPORAN TERPERINCI TAHUN 2015 (PDF FORMAT)

 

* Kemaskini terkini 14/10/2017