Berita Terkini

Bengkel Asas Pengendalian Bas

Bengkel Asas Pengendalian Bas, Seksyen Perkhidmatan Kenderaan telah diadakan pada 27 Julai 2018. Objektifnya adalah untuk memberi pendedahan kepada pemandu

Tahniah!!

Tahniah Puan Zuraidah Konil kerana telah dilantik sebagai Ketua Bahagian Governan dan Pentadbiran Jabatan Pendaftar KKL pada 20 Februari 2018.