Unit Perkhidmatan ICT

Megat Rafael Maamunor Rashid

4802 megat@ppukm.ukm.edu.my

Nur Aisyah Musfirah Jono

5316 musfirah@ppukm.ukm.edu.my