Membekal Khidmat Sokongan Penyelenggaraan Aplikasi Portal Library Selama 1 Tahun dari Tempoh 1 Oktober 2016 hingga 31 September 2017 Untuk Perpustakaan Pusat Perubatan UKM

Adalah dimaklumkan Jabatan Teknologi Maklumat PPUKM menawarkan kerja-kerja pembekalan peralatan/perkhidmatan seperti yang dinyatakan dalam Maklumat pembekalan di bawah.  Semua pembekal yang berminat adalah dipelawa untuk menyertai dengan mengemukakan sebutharga (quotation) ditujukan kepada:

 

Pn. Fazilah Maarof

Unit Pangkalan Data & Sistem

Jabatan Teknologi Maklumat

Pusat Perubatan UKM

Sebutharga hendaklah dikemukakan dalam format pdf dan hendaklah dihantar melalui email ke upds.quote@ppukm.ukm.edu.my selewat-lewatnya pada  10 November 2016. Untuk keterangan lanjut sila hubungi talian 03 9145 5311.

 

* Sila ambil perhatian bahawa tempoh sah laku sebutharga yang dikemukakan hendaklah tidak kurang daripada 3 bulan dari tarikh dokumen sebutharga. Kegagalan mematuhi syarat ini akan memungkinkan sebutharga anda tidak dipertimbangkan.

 

MAKLUMAT PEMBEKALAN:

  1. Coverage Period : 1/10/2016 – 31/09/2017
  2. Kerja-kera Preventive Maintenance sebanyak 4 kali
  3. Bantuan Secara On-Call Basis Support
  4. Penyelenggaraan termasuk semua fungsi baru yang telah dibangunkan oleh pembekal (Aplikasi & Pangkalan Data).