Misi Visi & Objektif

Misi

Menjadi nadi yang menyediakan perkhidmatan teknologi maklumat terkini dan terkehadapan bagi menyokong pendidikan, perkhidmatan dan penyelidikan dalam membentuk warga PPUKM yang berteknologi, berinovasi dan berinformasi.

Visi

Beriltizam untuk menjadikan PPUKM sebagai sebuah hospital yang menerajui penggunaan aplikasi informatik perubatan yang terunggul dalam memenuhi keperluan Pusat Perubatan UKM.

Objektif Kualiti

  1. Memastikan 80% aduan teknologi maklumat yang diklasifikasikan sebagai kritikal (Severity 1)
    diselesaikan dalam tempoh 24 jam.
  2. Memastikan sekurang-kurangnya 90% ketersediaan ‘server’ dengan kadar ‘downtime’ yang
    dibenarkan sebanyak 10% bagi tempoh 24 jam.
  3. Memastikan 80% ketersediaan capaian rangkaian dalaman PPUKM meliputi masa 24 jam.