Misi Visi & Objektif

Misi

Menjadi nadi yang menyediakan perkhidmatan teknologi maklumat terkini dan terkehadapan bagi menyokong pendidikan, perkhidmatan dan penyelidikan dalam membentuk warga PPUKM yang berteknologi, berinovasi dan berinformasi.

Visi

Beriltizam untuk menjadikan PPUKM sebagai sebuah hospital yang menerajui penggunaan aplikasi informatik perubatan yang terunggul dalam memenuhi keperluan Pusat Perubatan UKM.

Objektif Kualiti

  1. Memastikan aduan teknologi maklumat yang diklasifikasikan tahap 1 diambil tindakan penyelesaian dalam tempoh 1 jam
  2. Memastikan aduan tahap 2 yang diterima perlu diselesaikan dalam tempoh 48 jam tidak kurang daripada 80% daripada aduan setiap bulan
  3. Memastikan permohonan talian rangkaian yang lengkap diluluskan dan dilaksanakan dalam tempoh 14 hari bekerja