Pencapaian & Pensijilan CMMI

Capability Maturity Model Integration (CMMI) Level 3

  1. CMMI Level 3 telah berjaya dilaksanakan pada 1 April 2011 bagi memastikan sistem C-HEtS mamatuhi piawaian antarabangsa dalam proses pembangunannya
  2. Perintis kepada proses persijilan dalam bidang teknologi maklumat sebelum ia di adaptasikan si seluruh PPUKM amnya dan JTM khususnya.
  3. Merupakan satu pendekatan bagi proses penambahbaikan bagi seluruh projek, bahagian atau keseluruhan organisasi
  4. Projek-projek yang terlibat adalah Modul Patient Portal, Modul Operation Theater , Modul EMR-ED dan juga modul ePPD. Bagi projek yang akan datang yang akan menggunakan CMMI adalah seperti Lab Management 1, Lab Management 2, Lab Instrument Integration dan Blood Bank Management.
  5. Pencapaian CMMI Level 3 oleh JTM khususnya dan PPUKM umumnya merupakan pencapaian di peringkat antarabangsa dimana  PPUKM merupakan hospital pertama di Malaysia yang telah mencapai tahap ini.
  6. Sesebuah sistem yang akan dibangunkan oleh pihak JTM melebihi dariapda 04 bulan, perlulah mengikut standard CMMI seperti  dokumen, borang, template dan proses yang telah disediakan di dalam Knowledge Tree (OPAL).