Pencapaian & Pensijilan ISO

1. Terdapat 3 objektif kualiti dari tahun 2005 iaitu:-

    i. Memastikan aduan teknologi maklumat yang diklasifikasikan tahap 1 diambil tindakan dalam tempoh 15 minit dan penyelesaian dalam tempoh 1 jam.

   ii. Memastikan penyelenggaraan pencegahan terhadap system pengoperasian, perkakasan pelayan dan pangkalan data dilakukan mengikut jadual.

   iii.Memastikan permohonan talian rangkaian yang lengkap dan diluluskan dilaksanakan dalam masa 14 hari bekerja.

2. Pengemaskinian Dokumen kawalan sistem penguruan kualiti MS ISO 9001:2008 akan dibuat oleh Unit Strategi dan Kualiti dari masa  kesemasa.

3. Hasil daripada audit Dalam atau luar (SIRIM) , setiap penemuan perlu di buat tindakan penambahbiakan dan dibincangkan di  peringkat jabatan sebelum di bawa ke peringkat kualiti induk.