Pencapaian & Pensijilan ISO

1. Terdapat 3 objektif kualiti dari tahun 2005 iaitu:-

    i. Memastikan aduan teknologi maklumat yang diklasifikasikan tahap 1 diambil tindakan dalam tempoh 15 minit dan penyelesaian dalam tempoh 1 jam.

   ii. Memastikan penyelenggaraan pencegahan terhadap system pengoperasian, perkakasan pelayan dan pangkalan data dilakukan mengikut jadual.

   iii.Memastikan permohonan talian rangkaian yang lengkap dan diluluskan dilaksanakan dalam masa 14 hari bekerja.

2. Pengemaskinian Dokumen kawalan sistem penguruan kualiti MS ISO 9001:2008 akan dibuat oleh Unit Strategi dan Kualiti dari masa  kesemasa.

3. Hasil daripada audit Dalam atau luar (SIRIM) , setiap penemuan perlu di buat tindakan penambahbiakan dan dibincangkan di  peringkat jabatan sebelum di bawa ke peringkat kualiti induk.

4. Jabatan Teknologi Maklumat telah mengambil inisiatif untuk menambahbaik perkhidmatan dan cadangan penambahbaikan objektif kualiti baru telah diluluskan oleh Mesyuarat Semakan Pengurusan SPK PPUKM Bil 1/2017. Berikut adalah objektif kualiti yang berkuatkuasa Januari 2018:

  1. Memastikan 80% aduan teknologi maklumat yang diklasifikasikan sebagai kritikal (Severity 1)
    diselesaikan dalam tempoh 24 jam.
  2. Memastikan sekurang-kurangnya 90% ketersediaan ‘server’ dengan kadar ‘downtime’ yang
    dibenarkan sebanyak 10% bagi tempoh 24 jam.
  3. Memastikan 80% ketersediaan capaian rangkaian dalaman PPUKM meliputi masa 24 jam.