Electronic Medical Report (EMR)

Perkhidmatan yang disediakan:

Berikut adalah senarai aplikasi yang telah dibangunkan:

 

 

Bil.

 

Nama Sistem

Tujuan & Objektif

Urusetia Sistem

Caring Hospital Enterprise System (C-HEtS)

 

3.0

 

Patient’s Management  |  Request EntryElectronic Medical Report(EMR)  |  Patient’s Accounting (PA)Clinical Support