Request Entry

Perkhidmatan yang disediakan:

Berikut adalah senarai aplikasi yang telah dibangunkan:

 

 

Bil.

 

Nama Sistem

Tujuan & Objektif

Urusetia Sistem

Caring Hospital Enterprise System (C-HEtS)

 

2.0

Request Entry

 

 

 

2.1

Radiology Request

Berfungsi untuk Pegawai Perubatan membuat permohonan pemeriksaan radiologi kepada pesakit dan melihat semula laporan hasil pemeriksaan radiologi yang telah dibuat dalam bentuk filem digital.

 

 

2.2

Laboratory Request

Berfungsi untuk Pegawai Perubatan membuat permohonan ujian makmal bagi spesimen pesakit dan untuk kakitangan makmal menerima / menolak spesimen yang dipohon.

 

 

2.3

Blood Product Request

Berfungsi untuk Pegawai Perubatan membuat permohonan komponen serta produk-produk darah bagi pesakit dan juga berfungsi untuk phlebotomist ‘collect & label’ sampel darah dari pesakit untuk ujian makmal.

 

Unit Tabung Darah, JPMD

2.4

Endoscopy Procedure Request

Berfungsi untuk Pegawai Perubatan membuat permohonan bagi prosedur yang terdapat di Pusat Endoskopi dan melihat laporan pesakit.

 

Pusat Endoskopi

2.5      

Rehabilitation Request

Berfungsi memberi kemudahan kepada Pegawai Perubatan untuk membuat permohonan bagi pesakit yang perlu dirujuk ke Jabatan Perkhidmatan Pemulihan Perubatan dan melihat semula hasil penilaian laporan bagi pesakit yang dirujuk.

 

Jabatan Perkhidmatan Pemulihan Perubatan

2.6

Medical Social Work Request

 

Berfungsi untuk permohonan bantuan pesakit

Jabatan Kerja Sosial Perubatan

2.7      

Dietetic Request

 

Membolehkan Pegawai Perubatan membuat permohonan untuk pesakit yang memerlukan perkhidmatan dietetik klinikal dan sajian makanan

 

Jabatan Perkhidmatan Dietetik dan Sajian Makanan

2.8

Nursing Request

 

Berfungsi untuk Pegawai Perubatan membuat permohonan pendidikan diabetic, Homecare dan Stoma.

 

Jabatan Pengurusan Kejururawatan

Patient’s Management  |  Request EntryElectronic Medical Support (EMR)  |  Patient’s Accounting (PA)Clinical Support