Sebutharga Penyelenggaraan Peralatan Checkpoint Firewall Untuk Jabatan Teknologi Maklumat, PPUKM

Sebutharga Penyelenggaraan  Peralatan CheckPoint Firewall Untuk Jabatan Teknologi Maklumat, PPUKM

 

Adalah dimaklumkan Jabatan Teknologi Maklumat PPUKM menawarkan kerja-kerja pembekalan peralatan/perkhidmatan seperti yang dinyatakan dalam Maklumat pembekalan di bawah. Semua pembekal yang berminat adalah dipelawa untuk menyertai dengan mengemukakan sebutharga (quotation) ditujukan kepada:

 

En. Mohamad Nazeri

Unit Rangkaian dan Komunikasi

Jabatan Teknologi Maklumat

Pusat Perubatan UKM

 

Sebutharga hendaklah dikemukakan dalam format pdf dan hendaklah dihantar melalui email ke urk.quot@ppukm.ukm.edu.my selewat-lewatnya pada 23 December, 2016. Untuk keterangan lanjut sila hubungi talian 03 9145 6344.

* Sila ambil perhatian bahawa tempoh sah laku sebutharga yang dikemukakan hendaklah tidak kurang daripada 3 bulan dari tarikh dokumen sebutharga. Kegagalan mematuhi syarat ini akan memungkinkan sebutharga anda tidak dipertimbangkan.

 

Maklumat Pembekalan

firewall maintenance