Struktur Organisasi

KSK dikendalikan oleh  Jawatankuasa Kelab Sukan dan Kebajikan yang dilantik secara undian dari kalangan kakitangan setiap 2 tahun sekali pada Mesyuarat Agong. Berikut adalah ahli jawatankuasa  KSK sesi 2016/2018 :-  

 carta