Unit Aplikasi Sokongan

MATLAMAT

1. Membangunkan sistem aplikasi mengikut prosedur dan garis panduan seperti yang telah ditetapkan.
2. Memastikan sistem aplikasi dibangunkan mengikut keperluan pengguna
3. Memastikan sistem aplikasi dibangunkan mengikut jadual perbatuan yang telah ditetapkan.
4. Memastikan 90% aduan setahun diselesaikan dalam tempoh 48 jam.

FUNGSI

1. Membangunkan Sistem Aplikasi Sokongan dan Aplikasi Sokongan Pentadbiran untuk keperluan Pusat Perubatan UKM
2. Melaksanakan sistem aplikasi yang telah dibangunkan
3. Menyelenggara Sistem Aplikasi Sokongan dan Aplikasi Sokongan Pentadbiran yang telah dibangunkan

PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN
Senarai aplikasi yang telah dibangunkan adalah seperti berikut :

Bil

Nama Aplikasi

Tujuan & Objektif

Urusetia Sistem

1.

Research Management System (RMS)

http://research.ppukm.ukm.my

Memudahkan proses penghantaran,permohonan geran penyelidikan dan penyaringan proposal dilakukan secara atas talian

Sekretariat Penyelidikan Perubatan

2.

Sistem Personel Profesional Development (ePPD)

http://eppd.ppukm.ukm.my

Matlamat projek adalah untuk membangunkan sistem penilaian PPD atas talian dalam pelaksanaan kurikulum Fakulti Perubatan.

Jabatan Pendidikan Perubatan

3.

Sistem Maklumat Rondaan Keselamatan (SMRK)

http://smrk.ppukm.ukm.my

Memudahkan proses pemantauan dan pelaporan rondaan ke wad-wad dilakukan secara atas talian.

Jabatan Keselamatan

4.

Sistem Outsource Tracking(OTR)

http://otr.ppukm.ukm.my

i. Membangunkan sistem yang dapat membantu pihak keselamatan dalam mengawal keluar masuk pekerja ‘Outsource’ di PPUKM.
ii. Merekodkan waktu keluar masuk pekerja ‘Outsource’ secara lebih sistematik bagi memudahkan proses pemantauan.
iii. Membantu mengurangkan masalah keselamatan yang dihadapi di PPUKM

 

Jabatan Keselamatan

5.

Sistem Pengurusan Latihan Industri (e-LIK)

http://elik.ppukm.ukm.my

Memudahkan proses permohonan latihan industri bagi pelajar-pelajar dari institusi luar untuk memohon melakukan latihan industri di PPUKM.

Unit Latihan, Jabatan Sumber Manusia

6.

Sistem Rekod Panggilan Keluar & Masuk (e-TEL)

http://etel.ppukm.ukm.my

Sistem ini merangkumi proses kemasukan data rekod panggilan keluar dan masuk.

Pencarian untuk panggilan keluar.

Laporan panggilan keluar dan masuk.

Unit Telefonis, Jabatan Khidmat Pelanggan

7.

Sistem Pengurusan Linen & Laundri (SPELL)

http://elaundri.ppukm.ukm.my/

Memudahkan proses pengiraan, penghantaran dan kutipan linen di lokasi dilakukan secara atas talian untuk menjimatkan masa dan tenaga serta lebih produktif

Jabatan Pentadbiran Am

8.

 Sistem Unit Tindakan Kerja (MALBAT)

Membangunkan satu sistem aplikasi bagi memudahkan pengurusan dokumen permohonan, pemindahan dan pemantauan barang-barang di bawah seliaan Unit Tindakan Kerja. 

 Jabatan Pentadbiran Am

9.

Integrated Asset Management System Specification (e-IAMS)

Memudahkan proses pengurusan, pemantauan, penyelenggaraan, pembaikan kerosakan dan pelaporan status aset dilakukan secara atas talian.

Jabatan Pengurusan Bangunan.

10.

Question Bank

memudahkan proses penyimpanan dan pencarian soalan dan jawapan bagi fakulti perubatan

Jabatan Pendidikan Perubatan