Unit Pangkalan Data & Sistem

MATLAMAT

1. Memberi kemudahan penempatan data bersepadu bagi sistem maklumat hospital

2. Memastikan pangkalan data dan sistem hospital dapat dicapai oleh pengguna 24 x 7.

FUNGSI

Menyediakan kemudahan pelayan dan pangkalan data untuk sistem/aplikasi hospital, kemudahan e-mel hospital dan kemudahan tapak web hospital.

PERKHIDMATAN

  • Menguruskan dan melaksanakan perkhidmatan e-mail google.
  • Melaksana, memantau dan menyelenggara pangkalan data Oracle dan lain-lain.
  • Memantau dan menyelenggara server C-HEtS dan semua server aplikasi lain (ILMS, Pharmacy, Medweb, DICOM gateway, server HL7,web dll)   berasaskan platform Linux, Microsoft Windows, Unix dan sebagainya.
  • Memantau dan menyelenggara Storage dan SAN.
  • Memantau dan menyelenggara Load balancer.
  • Memantau dan menyelenggara Virtualization Farm Server.
  • Melaksana, memantau dan menyelenggara DNS server, Antivirus dan Web cache.
  • Melakukan upgrade, backup kepada sistem pengoperasian dan pangkalan data, mengikut keperluan semasa.
  • Menyediakan keperluan perkhidmatan DRC teknologi maklumat hospital.