Unit Pentadbiran

MATLAMAT

Mendukung visi dan misi  jabatan dari aspek kualiti, pentadbiran dan latihan dalam melaksanakan perkhidmatan ICT di PPUKM

 

FUNGSI

  1. Menyelaras dan melaksanakan aktiviti kualiti di peringkat jabatan dan PPUKM
  2. Mengurus urusan personel dan latihan kakitangan
  3. Menyelaras aktiviti peruntukan kewangan dan perolehan
  4. Menyelaras KPI dan Program Sanggar Kerja Jabatan 
  5. Pentadbir sistem SMU dan sistem dalaman
  6. Perantara di antara jabatan-jabatan
  7. Urusetia dokumen