Language

Bahasa / Languages

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Hospital Canselor Tuanku Muhriz

Kepakaran Klinikal

PERUBATAN

 1. Kardiologi
 2. Dermatologi
 3. Endokrinologi & Metabolisma
  • Pendidikan Diabetik
  • Obesiti
  • Combine Clinic
 4. Gastroenterologi & Hepatologi
 5. Neuromedical
  • Strok
  • Parkinson
 6. Hematologi
  • Pemindahan Sum-Sum Tulang
 7. Penyakit berjangkit
 8. Nefrologi
  • Pengurusan Hemodialisis
  • SLE
 9. Respiratori
 10. Rheumatologi
 11. Palliatif

SURGERI

 1. Am
  • Kolorektal
  • Vaskular
  • Hepatobiliari
  • Gastro
  • Skin
 2. Urologi
 3. Neurologi
 4. Stoma dan Payudara
 5. Plastik dan Rekonstruktif
 6. Kardiotorasik
 7. Pengurusan Kebakaran

O&G

 1. Infertiliti
 2. Perancang Keluarga
 3. Uro-gine
 4. Penyusuan Ibu
 5. Menopousa
 6. Perubatan Kecemasan
 7. Klinik Remaja
 8. Gine Onko
 9. Fetomaternal
 10. Gine Surgeri
 11. Klinik Combine
 12. Kelahiran
 13. OAE
 14. Imunisasi Bayi

ORTOPEDIK

 1. Spinal
 2. Traumatologi
 3. Tangan
 4. Transplan
 5. Onkologi
 6. Foot and Ankle
 7. Atroplasti
 8. Rehabilitasi
 9. Pediatrik
 10. Sport

ANESTESIOLOGI

 1. Rawatan Rapi/ Intensif
  • Perubatan
  • Surgeri
  • Ortopedik
  • O&G
  • Pediatrik/Neonatal
  • Kardiologi
 2. Pengurusan Kesakitan (Acute Pain)
 3. Pengurusan Epidural
 4. Perfusionist
 5. Pengurusan Pembedahan

PEDIATRIK

 1. Perubatan
  • Endokrin
  • Respiratori
  • Neuro
  • Kulit
 2. Surgeri
  • Ortopedik
  • Maksilofasial
  • Otorinolaringologi
  • Oftalmologi
  • Urologi
 3. Onkologi
 4. Intensif
  • Pediatrik
  • Neonatal
 5. Perkembangan kanak-kanak
 6. Psikiatri

PSIKIATRI

 1. Geriatrik
 2. Kanak-Kanak dan Remaja
 3. Komuniti
 4. Rawatan am
 5. Agresif (ECT)

OFTALMOLOGI

 1. Katarak
 2. Glaukoma
 3. Retinopati
 4. Uveitis
 5. Endokrinologi

ONKOLOGI DAN RADIOTERAPI

 1. Kimoterapi
 2. Radiasi

OTORINOLARINGOLOGI

 1. Am
 2. Maksilo
 3. Alergi
 4. Sumbing dan lelangit
 5. Obstraktif
 6. Tinitus
 7. Koklear Implan

ENDOSKOPI

 1. ERCP
 2. Kolonoskopi
 3. Anometri

KAWALAN INFEKSI

 1. Imunisasi

PEMULIHAN PERUBATAN

 1. Fisioterapi
 2. Terapi Carakerja
 3. Terapi Pertuturan
 4. Prostotik dan Ortotik
BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL
PERUBATAN KECEMASAN

KEPAKARAN SOKONGAN

 1. Dietetik
 2. Farmasi
 3. Makmal Diagnostik
 4. Pemulihan Perubatan
 5. Radiologi
  • Mamogram
  • Bone Densitometri