Maklumat GST untuk warga PPUKM

Pada 5 November 2015 lepas, satu taklimat GST anjuran Jabatan Kewangan telah diadakan di Pusat Perubatan UKM. Berlampir adalah maklumat pembentangan GST untuk rujukan dan makluman semua warga PPUKM.

Maklumat GST 2Pekeliling Kewangan Bil 7-2015- GST

' .