Language

Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Hospital Canselor Tuanku Muhriz UKM (HCTM)

2018 en

INVITATION: Obstetrics & Gynecology Update Primary Care 2018

Obstetric & Gynecology Department, UKMMC will holding “Obstetrics & Gynecology Update Primary Care 2018” which open to doctors / support staff in hospital emergency, government

INVITATION: ‘INTERNATIONAL WOMEN’S DAY PROGRAM: FIGHT AGAINST CANCER CAMPAIGN AND VACCINATION HPV

“INVITING THE INTERNATIONAL WOMEN’S DAY PROGRAM: FIGHT AGAINST CANCER CAMPAIGN AND VACCINATION HPV ‘” HCTM Obstetric & Gynecology Department, UKMMC will hold an ‘INTERNATIONAL WOMEN’S

ANNOUCEMENT : Rumah Perantaraan Flat Sri Labuan PPUKM Gotong-Royong Program

A Rumah Perantaraan Flat Sri Labuan PPUKM Gotong-Royong Program will be held at Flat Sri Labuan Bandar Tun Razak. UKMMC staff are welcome to participate in

MEDIA – Prof. Dr. Sharifa Ezat Wan Puteh at BERNAMA RADIO on January 18, 2018 at 6.15pm

Prof. Dr. Sharifa Ezat Wan Puteh, UKM Faculty of Community Health Department has been invited to become a guest to give a talk program in

Font Resize
Contrast