TAHNIAH – PROF. DR. ISMAIL MOHD SAIBOON TIMBALAN DEKAN/TIMBALAN PENGARAH (PERKHIDMATAN KLINIKAL DAN SUMBER MANUSIA) PPUKM

Tahniah diucapkan kepada Prof. Dr. Ismail Mohd Saiboon Timbalan Dekan / Timbalan Pengarah (Perkhidmatan Klinikal dan Sumber Manusia) PPUKM telah dilantik sebagai Presiden Malaysian Society for Simulation in Healthcare (MaSSH) (Persatuan Simulasi dalam Perawatan Kesihatan Malaysia) bagi penggal 2017-2019 mulai 14 Oktober 2017.