Pencapaian Objektif Kualiti

* Maklumat Objektif Kualiti dikemaskini untuk tahun semasa akan dikemaskini dan dipaparkan pada akhir tahun berikut. Paparan pencapaian mengikut tahunan.

JABATANOBJEKTIF KUALITIPENCAPAI
JAN – OKT 2015
Poliklinik WargaMemastikan 90% pelanggan diberi perkhidmatan dalam masa 45 minit atau kurang selepas menerima nombor giliran66.44%
Radioterapi & Onkologi1. Ketepatan/ kejituan perlaksanaan pelan rawatan radioterapi di Unit Rawatan Radioterapi adalah pada tahap :
a) 80% kes kanser payudara mempunyai ralat < 5mm semasa epid hari pertama rawatan.
b) 50% kes kanser kepala dan leher mempunyai ralat < 3mm semasa epid hari pertama rawatan.
c) 50% kes kanser pelvis mempunyai ralat < 5mm semasa epid hari pertama rawatan.
a) 97.6%

b) 70.6%

c) 58.1%
2. Memastikan 90% pesakit menerima rawatan kemoterapi dalam tempoh 10 hari dari tarikh permintaan temujanji90.14%
EndoskopiMensasarkan 90% pesakit menerima perkhidmatan endoskopi dalam masa 30 minit selepas pendaftaran dijalankan100%
Perubatan KecemasanMemastikan 85% penilaian kes-kes Triaj Sekunder berlaku dalam tempoh 20 minit selepas penilaian di Triaj Primer92.29%
Memastikan 85% pesakit-pesakit Kecemasan Bukan Kritikal akan dirawat oleh Pegawai Perubatan Kecemasan dalam tempoh masa 3 jam92.47%

Bedah Mulut & MaksilofasialMemastikan:
a) Semua pesakit bagi kes kecemasan dirawat dalam tempoh kurang 24 jam.
b) 85% temujanji pesakit bagi kes yang memerlukan pemerhatian segera diberi dalam tempoh 2 minggu dari surat rujukan diterima.
c) 85% temujanji pesakit bagi kes bukan kecemasan diberi dalam tempoh 3 bulan dari surat rujukan diterima.
a) 95.6%

b) 84.2%

c) 54.7%
Pengimejan Molekul dan Perubatan NuklearMemastikan 100% pesakit yang telah diberikan temujanji SPECT-CT dihubungi untuk pengesahan kehadiran dalam tempoh 2 hari bekerja sebelum tarikh temujanji 93%
Perkhidmatan Makmal Diagnostika) 90% ujian segera dilakukan dalam tempoh yang ditetapkan mengikut jenis-jenis ujian/pemeriksaan.
b) 80% ujian/pemeriksaan rutin dilakukan dalam tempoh yang ditetapkan mengikut jenis-jenis ujian/pemeriksaan.
a) 94.13%

b) 95.34%
1. Memastikan stok sel darah merah yang telah tamat tempoh tidak melebihi 5% daripada jumlah bekalan darah yang diterima 3.2%
1. Mensasarkan 90% daripada keseluruhan spesimen yang diambil di Bahagian Pengambilan Darah dihantar ke makmal tidak melebihi 30 minit.98.49%
Kawalan InfeksiKadar infeksi nosokomium tidak melebihi ‘upper control limit’ (UCL)Dalam keadaan terkawal serta memenuhi spesifikasi tahap yang ditetapkan.
Perkhidmatan Dietetik dan Sajian MakananMemastikan80% pengesahan tuntutan bayaran pembekal diuruskan dalam tempoh 5 hari bekerja. 100%
Memastikan:
a) 100% produk dibekal ke wad mengikut kuantiti yang diperlukan
b) Memastikan 100% borang permintaan produk enteral telah mendapat pengesahan pegawai dietetik
a) 100%
b) 100%
Memastikan:
a) Proses mula trayline mematuhi 100% ketetapan masa
b) Menu yang dihidangkan adalah 85% menepati menu harian yang telah diluluskan oleh Jabatan Perkhidmatan Dietetik Dan Sajian Makanan
c) Jumlah bilangan tray yang dikeluarkan adalah 100% menepati permintaan diet dari wad
d) Jenis diet yang dikeluarkan 100% menepati permintaan diet dari wad
a) 100%
b) 99.8%


c) 99.9%

d) 99.9%
Memastikan 95% pesakit yang dirujuk diambil tindakan dalam tempoh 2 hari / 48 jam hari bekerja selepas pengesahan penerimaan rujukan oleh Pegawai Dietetik.99.9%
Perkhidmatan RadiologiMensasarkan 90% pesakit menunggu dalam tempoh 1 jam untuk menjalani pemeriksaan x-ray biasa 94.52%
Memastikan 90% laporan pemeriksaan khusus dikeluarkan dalam masa 3 hari bekerja bagi pesakit dalam dan 7 hari bekerja bagi pesakit luar. 98.66% bagi pesakit dalam

99.02% bagi pesakit luar
Perkhidmatan Pemulihan PerubatanMemastikan:
a) Unit Fisioterapi: 90% kes baru diberi perkhidmatan pertama dalam tempoh 8 hari bekerja dari tarikh rujukan diterima.
b) Unit Terapi Carakerja: 90% kes baru diberi perkhidmatan pertama dalam tempoh 4 hari bekerja dari tarikh rujukan diterima.
c) Unit Prostetik & Ortotik: 90% kes baru diberi perkhidmatan pertama dalam tempoh 6 hari bekerja dari tarikh rujukan diterima.
d) Unit Terapi Pertuturan: 90% kes baru triaj 1 diberi perkhidmatan pertama dalam tempoh 6 minggu dari tarikh rujukan diterima.
e) Unit Audiologi: 90% kes baru diberi perkhidmatan pertama dalam tempoh 18 hari bekerja dari tarikh rujukan diterima.
a) 94.01%

b) 99.89%


c) 100%


d) 93%


e) 96.%
Memastikan 90% pesakit dalam dan luar akan menerima penilaian yang optima dengan dokumentasi lengkap pada hari temujanji pertama99.8%
Memastikan:
a) 98 % Indirect Mould Orthosis dihasilkan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh persetujuan pesakit.
a) 100% Direct Mould Orthosis dihasilkan dalam tempoh 1 hari bekerja dari tarikh persetujuan pesakit
a) 97.9%

b) 100%
Memastikan 98% fail pesakit luar kes ulangan disediakan selewat-lewatnya 1 hari sebelum tarikh temujanji. 98.2%
Farmasi1. Memastikan tiada kesilapan dalam proses pendispensan ubat.Terdapat 5 kes kesilapan
2. Memastikan:
a) 95% pesakit luar di Farmasi Pesakit Luar Utama dibekalkan ubat-ubatan dalam masa tidak melebihi 20 minit.
b) 92% pesakit luar di Farmasi Pesakit Satelit dibekalkan ubat-ubatan dalam masa tidak melebihi 20 minit.
1. 96.29%

2. 92.31%
3. Memastikan 80% pesakit di wad yang mempunyai Pegawai Farmasi Klinikal dipantau pengubatan mereka78.6%
KejururawatanMemastikan 95% urusan kemasukan selesai dalam masa 20 minit. 99.94%
Memastikan:
a) Memastikan tiada insiden pesakit jatuh di hospital
b) Tiada berlaku Medication Error
a) 0.10%
b) 0.01%
Maklumat Kesihatan1. Memastikan 98% permohonan RPP yang berada dalam simpanan atau lokasi Jabatan Maklumat Kesihatan disediakan untuk tujuan temujanji di klinik.99.0%
2. Memastikan 98% rekod perubatan pesakit yang dihantar dari klinik dan wad disemak dan diterima dalam tempoh 24 jam.97.9%
3. Memastikan 80% laporan perubatan disediakan dalam tempoh 2 bulan dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap62.5%
Kerja Sosial PerubatanMemastikan 95% intervensi awal dijalankan dalam masa 48 jam hari bekerja setelah menerima dokumen rujukan yang lengkap.99.93%
Jabatan Khidmat Pelanggan1. Memastikan maklum balas dan aduan pelanggan dimaklumkan akuan penerimaannya kepada pengadu dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh aduan diterima.90.63%
2. Memastikan 100% Pendaftaran Pesakit yang dibuat melalui Borang Maklumat Pesakit (BMP) dan Sistem Maklumat Pesakit adalah lengkap dan betul.100%
3. Memastikan 80% maklum balas kepada pengadu dibuat dalam tempoh 30 hari setelah aduan direkodkan89.88%
Jabatan Keselamatan1. Memastikan rondaan di buat sekurang-kurangnya 2 kali setiap syif di wad-wad Pusat Perubatan UKMRondaan telah di buat sekurang-kurangnya 2 kali setiap syif di wad-wad Pusat Perubatan UKM
1. Memastikan rondaan di buat sekurang-kurangnya 2 kali setiap syif di wad-wad Pusat Perubatan UKMRondaan telah di buat sekurang-kurangnya 2 kali setiap syif di wad-wad Pusat Perubatan UKM
2. Memastikan:
a) Tiada kes kecurian hartabenda milik Pusat Perubatan UKM yang bernilai RM500.00 ke atas
b) Tiada kes kecurian hartabenda milik Pusat Perubatan UKM yang bernilai RM500.00 ke bawah
a) Terdapat 1 kes kecurian

b) Terdapat 6 kes kecurian
3. Mensasarkan sekurang-kurangnya 5 kes ragut setahun dikalangan pelanggan di Pusat Perubatan UKMTiada kes ragut
Jabatan Perhubungan AwamMemastikan maklum balas awal ke atas aduan pelanggan melalui media dan mel elektronik kepada pengadu yang mempunyai butir-butir lengkap kecuali kes medico legal diberikan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja.100%
Jabatan Teknologi Maklumat1. Memastikan 98% aduan teknologi maklumat yang diklasifikasikan tahap 1 diambil tindakan penyelesaian dalam tempoh 1 jam89.40%
2. Memastikan 80% aduan tahap 2 yang diterima dan diklasifikasikan sebagai aduan yang berkaitan server perlu diselesaikan dalam tempoh 48 jam.99.6%
3. Memastikan 90% permohonan talian rangkaian yang lengkap dan telah diluluskan, dilaksanakan dalam masa 14 hari bekerja100%
Jabatan Pengurusan BangunanMemastikan 85% aduan pelanggan disempurnakan dalam tempoh penilaian.90.19%
Memastikan 98% aduan biasa yang diterima disiasat dalam tempoh 24 jam. 97.55%
Memastikan 85% bil / invois bagi tujuan bayaran dihantar ke Jabatan Kewangan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima76.98%
Jabatan Pentadbiran Am1. Memastikan 100% kenderaan diselenggara mengikut jadual yang telah ditetapkan100 %
2. Memastikan 100% linen bersih dibekalkan mencukupi mengikut Par Level yang telah dipersetujui daripada wad & klinik99.87%
Jabatan Kualiti1. Sekurang-kurangnya 90% perancangan latihan kualiti dilaksanakan pada tahun semasa88.9%
2. Sekurang-kurangnya 90% peruntukan latihan kualiti yang diluluskan dibelanjakan pada tahun semasa.85%
Unit Perundangan1. Memastikan surat tuntutan gantirugi dikeluarkan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas tamat tempoh 60 hari surat penerimaan penamatan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh Jabatan Sumber Manusia.100%
2. Memastikan setiap surat aduan berkaitan kes tatatertib kakitangan diberi maklumbalas kepada pengadu dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh penerimaan. 100%
3. Mensasarkan aduan kes medico-legal diberi maklum balas kepada pengadu dalam tempoh lima (5) hari bekerja dari tarikh aduan diterima oleh Unit Perundangan100%
4. Mensasarkan Perjanjian Penyelidikan disemak dalam tempoh empat belas (14) hari berkerja dari tarikh perjanjian diterima daripada Sekretariat Penyelidikan Perubatan dan Inovasi (SPPI)98.7%
Sekretariat Perkhidmatan Klinikal1. Memastikan surat pemakluman permohonan dikeluarkan dalam tempoh 10 hari bekerja selepas tarikh mesyuarat diadakan.100%
2. Memastikan sijil perakuan kepakaran dikeluarkan dalam tempoh 30 hari bekerja selepas tarikh mesyuarat diadakan.100%
Jabatan Sumber Manusia1. Memastikan 80% kakitangan Hospital UKM menghadiri latihan tujuh hari (42 jam) setahun.63.51%
2. Memastikan Permohonan Surat Pengesahan Majikan diselesaikan dalam dua (2) hari bekerja selepas menerima borang permohonan yang lengkap.93.87%
3. Memastikan maklumbalas mengenai tarikh temujanji kaunseling diberikan secara bertulis kepada Ketua Jabatan dalam tempoh dua (2) hari bekerja selepas permohonan diterima.100%
4. Memastikan iklan kekosongan jawatan dibuat dalam tempoh 30 hari daripada tarikh kelulusan perletakan, penamatan dan persaraan jawatan.Terdapat 5 iklan kekosongan jawatan dibuat melebihi tempoh 30 hari daripada tarikh kelulusan perletakan, penamatan dan persaraan jawatan