Panduan Pesakit

 Kebajikan Pesakit

  1. Perkhidmatan Sosial Perubatan
  2. Permohonan Rumah Perantaraan
  3. Panduan memberi sumbangan kewangan/barangan kepada pesakit

Tempat letak kereta/Parkir Kereta

  1. Parkir Kereta Berbayar

Perkhidmatan Ibu Hamil/Sakit Puan/Masalah Kesuburan

  1. Klinik Obstetrik & Ginekologi (O&G)
  2. Klinik M.A.C (Medically Assisted Conception)
  3. Klinik Gine-Onkologi
  4. Unit Rawatan Harian (Daycare Services)
  5. OGAC / PAC (Pusat Kemasukan Pesakit O&G / Patient Admission Centre)

Perkhidmatan Rawatan Hemodialisis