Language

Pilih Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

JABATAN PATOLOGI

 

Jabatan Patologi Fakulti Perubatan
Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia
Tingkat 15 Bangunan Pra-Klinikal
Jalan Yaakob Latif Bandar Tun Razak
56000 Cheras Kuala Lumpur Malaysia

Tel : 03 - 9145 9483/9482 
P.A Ketua Jabatan: 03 - 9145 9487 
Fax: 03 - 9145 9485
E-mel :  kjpato@ppukm.ukm.edu.my