Matlamat Jabatan

MATLAMAT header

 

  1. Untuk menggalakkan pendidikan berterusan bagi semua kakitangan.
  2. Untuk mempunyai kemudahan fisikal yang mencukupi bagi semua kakitangan dan setiap makmal
  3. Untuk meningkatkan produktiviti dalam penyelidikan dan menggalakkan penyelidikan yang memberi manfaat kepada Negara.
  4. Untuk memberikan latihan berkualiti.
  5. Untuk memberikan perkhidmatan yang berkualiti
  6. Untuk menggalakkan kegiatan yang meningkatkan kesihatan mental dan fizikal.