Misi Jabatan

MISI header

Meningkatkan pemahaman Patologi dan Makmal Perubatan melalui penyelidikan dan pendidikan yang inovatif dan kolaboratif demi meningkatkan taraf kesihatan masyarakat sejagat. Jabatan Patologi juga berazam mencapai kecemerlangan dalam penyelidikan, perkhidmatan dan latihan dalam bidang patologi dengan tenaga kerja yang bermotivasi tinggi, inovatif, kompetitif dan berdedikasi, bekerjasama dalam suasana yang liberal, toleransi, penyayang dan penuh dengan nilai moral dan etika.