Language

Pilih Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

JABATAN PATOLOGI

PENGENALAN JABATAN PATOLOGI

 

Jabatan Patologi merupakan salah satu daripada jabatan-jabatan di Pusat Perubatan UKM yang telah mencapai kecemerlangan dalam pendidikan, penyelidikan dan perkhidmatan.

 

Jabatan telah banyak menyumbang kepada sistem pengajaran bagi pengajian Prasiswazah Perubatan dan juga Prasiswazah Pergigian. Dalam pengajian Pascasiswazah, jabatan terlibat dalam Kursus Sarjana Patologi, Sarjana Sains Perubatan (Patologi) dan Doktor Falsafah (Patologi). Selain daripada itu, pengajian sebagai Juruteknologi Makmal Perubatan juga ditawarkan dalam Kursus Diploma Teknologi Makmal Perubatan (DTMP).

 

Kepakaran di Jabatan Patologi merangkumi pelbagai disiplin dalam bidang patologi: Patologi Anatomik, Hematologi, Patologi Kimia, Patologi Forensik, Patologi Perinatal, Diagnostik Molekular dan juga Perkhidmatan Tabung Darah.

 

Sumbangan selain daripada pengajaran dan kepakaran klinikal dalam bidang patologi, jabatan juga proaktif dalam penyelidikan bagi setiap disiplin dan telah memperolehi jumlah geran penyelidikan yang tinggi. Geran-geran yang diperolehi oleh kakitangan akademik juga menampung ramai calon-calon Sarjana Sains Perubatan dan Doktor Falsafah di jabatan ini.

 

Gabungan antara kakitangan akademik dan kakitangan sokongan yang bermotivasi tinggi, inovatif, kreatif dan beretika berupaya memenuhi keperluan dalam menjayakan Universiti Penyelidikan yang terulung.